Om mig

Mi Ankarcrona

Skulptör

”I tankens frihet

kan kreativiteten flöda”

 

Om mig

 

Jag har studerat för den italienska skulptrisen Franca Basevi och hämtat inspiration från hennes unika och nära kontakt med leran, som hon kallade ”earth” . Hon praktiserade meditation både i sin egen verksamhet och i det grupparbete som hon ledde. Jag påbörjade mina studier för Franca 1996 och fortsatte till hennes bortgång 2001.

 

I meditation och tystnad får konstnärens inre känsla leda skapandet. Skulpturen blir en gestaltning av denna känsla, snarare än ett försök att avbilda ett specifikt motiv.Lerans formbarhet är en förutsättning för denna fria, skapande process.

 

Den tekniska hanteringen av leran lärde jag mig på Folkuniversitetets ”Lilla Keramiklinje.”

Utmärkande för mina verk är mjuka, harmoniska, svepande linjer. Denna effekt är bl.a. ett resultat av det mycket tunt arbetade lergodset. Tekniken är svår att bemästra men jag har utvecklat en speciell metod som gör det möjligt att forma leran på detta sätt.

Jag är född 1946 och arbetade 1968 – 2002 på SEB, främst inom Private Banking.

Det finns ett starkt konstnärligt drag i familjen – det mest kända namnet är min morfars bror Nils von Dardel.

 

copyright © webbkreativ.se